• جنس بدنه:  MDF
  • جنس درب: کابینت چوبی راش
  • جنس صفحه روی کابینت: کورین
  • لولا و جک: آرام بند
  • سینک: تگ لگن استیل
  • هود: مخفی
  • گاز: پنج شعله رومیزی

نمونه کارهای مشابه